تولدم مبارک

امروز صبح با حامی رفتیم خرید واسه خونه همینطور کیک و شمع و اینجور چیزا...هدیه هم روز قبلش برام خریده بود.خودم اطلاع داشتمچشمک

ناهار مهمون داشتیم حامی که از قبل جوجه کباب رو مزه دار کرده بود و کوبیده رو هم آماده. کباباش حرف ندارنقلب منم پلو قالبی درست کردم.البته به مهمونا که فقط شامل دخی خاله ها میشدن نگفته بودم که قراره امروز جشن تولدم باشه آخه زودتر گرفتیم دیگهزبان چونکه جمعه بود و تعطیل بودیم چشمک اونا هم با خودشون همراه هدیه کیک هم آورده بودن و میخواستن منو سورپرایز کنننیشخند.خلاصه ناهار و ر ق ص و کیک و شمع و هدیه ها.خیلی خوب بود و خوش گذشتقلب. غروب هم همه با هم رفتیم بیرون و دوباره خرید ولی اینبار از هایپرمی. شب هم دوباره خونه ما جمع شدیم.

/ 0 نظر / 30 بازدید