حست را خوب کن...

امسالت را با تکه های شکسته سال قبل, شروع نکن
امسال, سال دیگریست
امسالت را پر از حس خوب کن
حس خوب یعنی کودک ماندن
حس خوب یعنی تکرار روز تولد
حس خوب یعنی گول نزدن وجدان
حس خوب یعنی بخشیدن دیگران
حس خوب یعنی برداشتن بار پیرزن همسایه
حس خوب یعنی ایستادن روی ترازوی پیرمرد
حس خوب یعنی نوازش دستان مادر
حس خوب یعنی لبخند زدن به واکسی کوچکی که نان آور خانه شده است و بجای کیف قاپی کفش ها را برق می اندازد
حس خوب یعنی عاشق بودن
و وقتی عاشقی که حالت خوب باشد
و هر روز و هر ساعت و هر لحظه باور داشته باش
که شاید فردایی نباشد
پس حست را خوب کن, همین امروز...

/ 2 نظر / 28 بازدید
آهو

سلام...کجایی آهنگ جون؟؟؟؟ببین از کی ننوشتی![خنثی]